top of page
Tsvetelina-Popova_facebook_tree_1.png

Как протича консултацията при психолог и какво да очакваме от нея?

Услугите, които търсят клиентите от психолога, могат да се класифицират по следния начин:

Клиенти, които просто искат да бъдат изслушани, да получат емпатия и разбиране. Натрупали са неща в себе си, които искат да изкарат навън, да вентилират емоции, да се освободят от някакво психологическо напрежение и отиват при психолог с тази цел. Много често хората правят това със своите приятели, по време на приятелски срещи, но така натоварваме другия без да искаме, а това може да не е желано от другия. Психолозите обаче имат изградени механизми, които не позволяват това натоварване да се случи с тях. При такава заявка от клиент са достатъчни 2-3 консултации и клиентът не чувства повече потребност да ходи на психолог.

Друга категория клиенти търсят разбиране на определена ситуация; нещо, с което не са могли да се справят сами; нещо, което им е създало дискомфорт, напрежение, лишило ги е от спокойствие и сън. То може да действа и към момента. В този случай клиентът очаква обратна връзка от нас и ние трябва да му я дадем. Той търси друга гледна точка. Чрез терапевтични техники ние му помагаме да погледне ситуацията от друг ъгъл и да вземе сам своите решения. При този тип заявка нещата се случват за около 4-5 сесии.

Следващият тип заявки идват от хора, които се чувстват нещастни за по-дълъг период. Това нещо им отнема удоволствието и радостта от живота и той чувства, че трябва да премахне този товар, защото той му тежи. Тук вече не просто търси емпатия и обратна връзка, а промяна. Тук вече се включва психотерапията. Обикновено това са клиенти с проблеми в отношенията, в поведението, в работата, в реализацията и т.н.

Психотерапията може да бъде краткосрочна (в рамките на 8 до 10 сесии) и дългосрочна.

При психотерапията важи едно основно правило: Всяка психотерапия е създадена за хората, но не всеки човек е подходящ за всяка психотерапия. При различните хора са ефективни различни терапии, затова индивидуалният подход е много важен.

Digit%2520Five_edited_edited.png
bottom of page