top of page
Empty Chairs

Месечен абонамент

Месечният абонамент ти помага да планираш своя месечен график и бюджет така, че да имаш време и средства за своето ментално здраве.

Лична терапия

Tsvetelina-Popova_tsvetysnotes_1

Първи месец

180 лв.

 • 10% отстъпка

 • 4 срещи в рамките на един календарен месец;

 • обратна връзка по имейл;

 • проследяващи имейли/ съобщения в хода на терапията;

Tsvetelina-Popova_tsvetysnotes_1

Втори месец

160 лв.

 • 20% отстъпка

 • 4 срещи в рамките на един календарен месец;

 • обратна връзка по имейл;

 • проследяващи имейли/ съобщения в хода на терапията;

Tsvetelina-Popova_tsvetysnotes_1

Всеки следващ месец

140 лв.

 • 30% отстъпка

 • 4 срещи в рамките на един календарен месец;

 • обратна връзка по имейл;

 • проследяващи имейли/ съобщения в хода на терапията;

начини-на-пла_heather.JPG
sticker-payment-method-bank.png
sticker-payment-method-revolut.png
sticker-payment-method-paypal.png
sticker-payment-method-easypay.png
sticker-payment-method-epay.png
tsvetysnotes_www.tsvetelinapopova.com_blog.png
bottom of page