top of page

Правила за ползване на сайта

butterfly

Сайтът не носи отговорност за действия или бездействия, продиктувани от публикуваните в него материали, снимки и файлове. Запазването на час чрез сайта изисква доброволна регистрация и е възможно да Ви бъде поискана лична информация. Личната информация може да включва: имейл адрес, пол, възраст, име, телефон за връзка, различни симптоми, свързани с желаната от Вас консултация. Тази информация не се споделя с никого извън Вашия специалист; не се продава; не се дава под наем или предоставя безвъзмездно на трети лица без личното Ви съгласие. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

Във връзка с използването на услугите на сайта www.tsvetelinapopova.com се обработват Лични данни при условията на Политиката за защита на Личните данни. Политиката е неразделна част от тези Условия. Всички лица, които използват сайта декларират, че се съгласяват с Общите условия. В случай на несъгласие с тях, потребителят не използва уебсайта.

Политика за защита на личните данни

butterfly

www.tsvetelinapopova.com защитава личните Ви данни, отчитайки неприкосновеността на личността и разполага със система за защита на личните данни на физическите лица.

Вашата лична информация се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на www.tsvetelinapopova.com или докато Вие не пожелаете данните да бъдат заличени.

Полагат се максимално възможни усилия, за да се защити личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет, следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Личните данни, които се обработват, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което www.tsvetelinapopova.com обработва лични данни, е даденото от Ваша страна доброволно съгласие.

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително.

Личните данни, които се събират при извършена от Вас доброволна регистрация във връзка със заявено от Вас желание за консултация са: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер или други,  свързани с проблема и основанието, които имате. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в конкретен сайт и чрез която може да бъдете идентифицирани лично и съответно да бъде проведена консултация.

Също така се събира и друга информация, която Вие можете да предоставите доброволно и по Ваша преценка. Вие можете да ги коригирате и заличите във всеки един момент от профила си.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани в настоящата политика за Поверителност и защита на Личните данни.

 • Автоматично събирани лични данни - Когато посещавате www.tsvetelinapopova.com, Уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, и не Ви идентифицира лично.

 • Браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата; времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

 

 • Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на Уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете тези на www.tsvetelinapopova.com "бисквитки" чрез опциите на всеки браузър. 

Цели на обработка на личните Ви данни:

www.tsvetelinapopova.com обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

 • За регистрация и комуникация с Вас, но не само при запазване на час за консултация и провеждане на консултация;

 

 • За измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение;

 

 • За изпращане на информация, която изрично сте поискали;

 

 • За маркетингови цели;

 

 • За изпращане на маркетингови съобщения и информация на трети страни, след изрично получаване на съгласие от Ваша страна.

Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

 

 • Разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;

 • Анализ на трафика към сайта;

 

 • Предпазване от злонамерени атаки.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

 

Не се предоставят консултации на лица под 10 години и в този смисъл не се използват техните Лични данни. При лица под 16 години не се приема и обработва информация, освен ако не е предоставена от неговите родители или законни настойници.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на Лични данни:

 • Можете да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите Лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити Личните Ви данни;

 • Можете по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

 • Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за използване на Личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент;

 

 • Можете по всяко време да поискате Личните Ви данни да бъдат изтрити или частично изтрити при наличие на някое от следните основания:

                            - Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били

                               събрани  или обработвани по друг начин;

 

                            - Когато сте оттеглили съгласието си за обработване на Личните Ви данни;

 

                            - Ако Личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

 

                            - В случай че сте възразили срещу обработването на Личните Ви данни;

 

                            - Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на Личните

                               данни;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: tsvet.popova@gmail.com, изпратено от регистрационния Ви имейл адрес, съдържащо цялата необходима информация, за да бъдете идентифицирани точно.

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, www.tsvetelinapopova.com изтрива единствено Личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил или споделил, в други интернет сайтове или социални мрежи.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаването му.

В случай на несъгласие с Общите условия, потребителят следва да не използва този сайт. Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и Защита на личните данни или в случай, че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да го направите на следния адрес: tsvet.popova@gmail.com .

border; end of page
bottom of page