top of page
tsvetysnotes_Tsvetelina-Popova.-1gif.gif

Различия между половете… и езика

Общуването между двата пола | Начините, по които мъжете и жените си служат с езикаВъпросът за пола е доста обширен и обхваща доста разнообразни аспекти. Поради тази причина той е доста интересна и сериозна тема на голям брой изследвания - общуването между представителите на двата пола, начините, по които едните и другите си служат с езика, какво е характерно за тях, кое е определящо за тях... .
Терминът gender произлиза от латинската дума genus, която е наследник на гръцката - genos, и двете в превод означават род, произход. Произлизат от общ индоевропейски корен, който носи значението: “родът, от който произлиза човекът”.
Терминът навлиза все повече в нашето съзнание, но парадоксално на

това, се оказва, че неговото значение остава неясно за много от нас. С него означаваме психологичните, социалните, историческите и културните различия между мъжете и жените. Стъпва на основата на биологичния пол. Човек е това, което е, в зависимост от това дали се е родил мъж, или жена. Според това, в процеса на своята социализация, човекът усвоява определени начини на държание, приоритети, интереси, начини на обличане и т.н. Трябва много да внимаваме с този термин, тъй като той е културно специфичен.
Възниква преди приблизително 40 години и оттогава непрекъснато се развива. С времето той обогатява своето значение, премахва някои нюанси и в същото време добавя нови. Традицията повелява характеристиките на мъжкия пол (род) да се оценяват по-високо, да служат за образец, да служат за сравнение, но само ако техен носител е лице от мъжки пол. Ако жена приеме мъжки навици, започне да се държи и облича като мъж, то това веднага ще се възприеме като непристойно, неподходящо, неестествено. А женските маниери, придобити от мъж, много често са обект на присмех. Изразът “различие между половете” обхваща разликата между половете в три конкретни аспекта: достъп до публичната сфера, достъп до пазара на труда, достъп до социално подпомагане.
Жените често са дискриминирани в обществото заради разликата в нивата на рационализация на половете. Смята се, че жените са по-малко рационални и по-неспособни за автономно действие, отколкото мъжете. Действащите политически теории се борят срещу половото неравенство и законовите постановления вече не са изобщо дискриминационни. Обаче полът все още остава определящ за обществото. За професиите, които обществото смята за престижни, се е наложила повече формата за мъжки род - министър Иванова, професор Игнатова, министър Михайлова. Ако някоя от тези професии се използва в женски род - министърка или професорка - то това ще е, за да се покаже колко неспособни са жените, т.е. задължително ще имат пейоративна окраска. Но пък за по-непрестижните професии се смята, че употребата им в женски род си е напълно уместна - чистачка, миячка, плетачка, шивачка.
При употребата на съществителни и местоимения с обобщаващо значение също се предпочита мъжколичната форма. Принизителните наименования обаче като махмурлия, мижитурка, пияница и др. са в женски род винаги, без оглед на това дали се използват за назоваване на мъже, или жени. Ежедневният език е пренаселен от “мъжки метафори”, това предимно са образи, взаимствани от мъжките дейности: “да разгромим съперника”, “да ги притиснем до стената”, “хвана се в клопката”, “захапаха стръвта”.
В езика и в речта си хората са развили специфични женски и специфични мъжки начини на общуване. Към тях се отнасят височината на тона при разговор, езикът на тялото, речевите тактики и стратегии и, разбира се, темата на разговор. Начинът, по който се говори за жените, е много показателен за това какви са отношенията между половете в дадено общество. Джендър стереотипите са познати на всички ни, защото те са част от всичко, което ни заобикаля - те са в рекламите, в приказките, в училище, в представите на останалите хора, в нашия език... Но в обществото трябва да се наложи идеята, че хората са различни и могат да са щастливи, без значение, че живеят различно от всички останали.
За да разбереш какво е отношението към противоположния пол, замисли се и наблюдавай по какъв начин мислиш и говориш за неговите представители. Това определя твоето отношение и поведение към тях. И ако нямаш късмет да общуваш правилно с представителите на противоположния пол, то най-вероятно причината затова се крие в твоето отношение към тях. В начина, по който ги разбираш и по-който мислиш за тях. Струва си да помислиш над това, защото така ще разбереш и много важни неща за себе си, ще откриеш ограничаващи вярвания, които те спират и ти пречат да постигнеш нещата, за които мечтаеш.Ако темата ти е интересна и искаш да я развия в дълбочина, можеш да харесаш тази статия или да оставиш коментар под нея. За да се публикува коментарът ти, е необходимо да се регистрираш в сайта. Отнема няколко секунди.Благодаря ти за отделеното време и се надявам информацията да ти е ценна и да ти помогне да промениш живота си към по-благоприятна за теб посока! 


39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Opmerkingen


Tsvetelina-Popova.jpg
  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • Youtube
  • Pinterest

Ако съдържанието ти харесва и е полезно за теб, можеш да ме подкрепиш

  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • Youtube
  • Pinterest
tsvetysnotes_www.tsvetelinapopova.com_youtube_banner.gif
tsvetysnotes_www.tsvetelinapopova.com_instagram_banner.gif
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-feedback-psichologist-nlp-psihotherapist.png
feedback-024-radina.png
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-application-psichologist-nlp-psihotherapist.
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-application.png
bottom of page