top of page
tsvetysnotes_Tsvetelina-Popova.-1gif.gif

Mental health | Ниска самооценка

Каква оценяваш си поставяш? От какво зависи твоята самооценка

Характерна за ниската самооценка е липсата на увереност в собствената стойност. Тази липса се проявява в дълбоко вкоренено убеждение за непълноценност и дефектност. Хората, чиято самооценка е ниска са уверени, че не заслужават любовта и вниманието на другите. Омаловажават своите чувства и нужди. Колкото и големи постижения да имат, те таят дълбоко в себе си усещане за непълноценност. Имат болезнена зависимост от мнението на околните. В името на одобрението са готови да се откажат от собствените си потребности. Вместо това имат готовност да задоволят чуждите. Това е така, защото имат вярването, че само по този начин е получат вниманието, одобрението и любовта на околните. Страхуват се от своята собствена същност и не я показват, защото смятат, че ще бъдат отхвърлени, заради своята дефектност. Така те създават различен социален образ, маска, която е много далеч от тяхната автентичност. Правейки това, те самите се отхвърлят. Те са неспособни да се заявяват и отстояват пред околните, заради своя страх от отхвърляне. Развиват и тревожност в общуването с другите. Когато това стигне до крайност, се стига до социална тревожност и самоизолация.
момиче-с-корона-на-главатаНегативните убеждения и мисли за себе си довеждат човека то неадаптивно поведение в близките му взаимоотношения и в социалната среда. А това поведение още по-силно затвърждава ниското самочувствие и самооценка. Отсъствието на начин за адаптиране и за справяне с негативните емоции, които са свързани с ниското самочувствие и самооценка, може да доведе до тревожност, депресия и дори и до зависимости.
Причината за ниската самооценка се крие в детството. Там тя се формира и е резултат на неудовлетворени детски потребности от утвърждаване, поощряване и безусловна любов. Това се случва, когато родителите са свръхпротективни, незаинтересовани и авторитарни. Те създават условия, в които малкото дете израства с усещането, че не е достатъчно добро, за да бъде обичано. Това усещане става убеждение, което го съпътства в живота му на възрастен човек.

моят-подпис-на-бял-фонпредупреждение-на-бял-фон-с-текст-този-пост-цели-да-предостави-полезна-информация-но-не-замества-професионалните-съвети-диагностика-и-терапия

 

знак-за-край-на-страницата
Последни публикации

Виж всички

Comments


Tsvetelina-Popova.jpg
  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • Youtube
  • Pinterest

Ако съдържанието ти харесва и е полезно за теб, можеш да ме подкрепиш

  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • Youtube
  • Pinterest
tsvetysnotes_www.tsvetelinapopova.com_youtube_banner.gif
tsvetysnotes_www.tsvetelinapopova.com_instagram_banner.gif
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-feedback-psichologist-nlp-psihotherapist.png
feedback-024-radina.png
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-application-psichologist-nlp-psihotherapist.
tsvetysnotes-www.tsvetelinapopova.com-section-application.png
bottom of page